T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi

Aziz Berker Kimdir?

abk.jpg
 

“1899'da İstanbul'da doğdu.İstanbul öğretmen okulunu bitirdi. Antalya'da maarif müdürlüğü yaptı.(1929-1930) Daha sonra Milli eğitim Talim ve Terbiye Dairesi Şube Müdürlüğünde bulundu...(1933) Öte yandan Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Tarih bölümünü bitirdi.Ayrıca Ankara'da çeşitli liselerde tarih öğretmenliği görevini sürdürdü.(1939-40) Arası kütüphaneler genel müdürlüğüne atandı ve emekliliğine kadar bu görevde kaldı.(1964) Kütüphaneciliğin gelişmesi, genel müdürlüğe dönüşmesi ve çağdaşlaşması yönünde büyük çaba sarf etti..."

Yayınlanmış eserleri : Mora ihtilali tarihçesi(1943),Türkiye'de ilk öğretim (1) (1945), Yazma ve eski basma kitapların tasnif ve fişleme kılavuzu ve İslam dini tasnif cetveli(İsmet Parmaksız Oğlu ile 1958).