T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphaneden Faydalanma

Kütüphanemize Üye Olarak Bütün Hizmetlerden ÜCRETSİZ Faydalanabilirsiniz.

 

 

 • Ödünç verme işlemleri T.C. Kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge ile yapılır.
 • Yazma ve nadir eserler, danışma kaynakları, kullanıcılar tarafından sıklıkla aranan materyaller ile süreli yayınların son sayıları hariç, kütüphane materyali ücretsiz olarak ödünç verilir.
 • Kullanıcıya üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.
 • Ödünç verme süresi kitaplar için on beş gün, kitap dışı materyaller için yedi gündür.
 • Bu sayı ve süreler, kullanıcıların sözlü (yüz yüze, telefon) ve yazılı (elektronik posta) başvuru üzerine kütüphane yönetimi tarafından artırılabilir ancak azaltılamaz.

 

İnternet erişim biriminden yararlanmanın kuralları şunlardır:

 

 • Kullanıcıların bilgisayarlardan yararlanma süreleri ne amaçla yararlanılacağı vb. kuralları kütüphane yönetimi belirler.
 • İnternet erişim merkezinde en az bir sorumlu bulunur
 • İnternet erişim hizmeti ücretsizdir. Kullanıcılar, kendilerine ait taşınabilir bellek, CD, DVD’ ye veri aktarabilir.Yazıcıdan çıktı almak ücretsiz olmakla birlikte bu konudaki kurallar ve verimlilik kütüphane yönetiminin yetkisi ve sorumluluğundadır.
 • İnternet erişim hizmeti bilgi arama ve eğitim amacı ile kullanılır. Ancak bilgisayarların boş olması durumunda, haberleşme ve oyun amaçlı da kullanılır.
 • Kullanıcılar, kütüphane bilgisayarlarına program kuramaz ve program kaldıramaz.
 • Güvenli olmayan ve zararlı içerik barındıran sitelere (Terör, pornografik site, kumar vb.) giriş; bilgisayarlara internetten program, film, mp3 vs. indirilmesi (download) engellenir. Bu konuya ilişkin yasalar konusunda internet kullanıcıları bilgilendirilir.