T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphane Kuralları


                KÜTÜPHANEDE SESSİZ OLUNMASI GEREKMEKTEDİR!


  • Kütüphaneye girerken cep telefonları sessiz konumda tutulur ve içeride kullanılmaz
  • Kütüphane içine hiçbir yiyecek ve içecek ile girilmez.
  • Kütüphane içinde ve kapı önünde, tütün ve tütün mamulleri içilmez.
  • Gürültüye sebep olacak her türlü davranışlardan kaçınılır.
  • Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.
  • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ve çalınan eşyalardan kütüphane müdürlüğü sorumlu tutulamaz.
  • Ödünç alınan eserlerin zarar verilmeden zamanında iadesi esastır.
  • Zamanında iade edilmeyen materyaller için, ilgiliye e-posta, sms ve mektup ile hatırlatmada bulunarak iade edilmesi istenir.
  • İade edilmeyen, kullanılamayacak derecede yıpratılan ya da kaybedilen materyaller için kütüphane yönetimi tarafından, eserin piyasadan temin edilmesi, temin edilemiyorsa rayiç bedelinin ödenmesi istenebilir.