T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi

Bölümlerimiz


İdari Ve Mali İşler:
Müdürlüğümüz yazışmalarının yapıldığı, çalışanların dosyalarının tutulduğu bölüm 'İdari', kurum giderlerinin ve gereken ödeneklerin talep edildiği ayrıca, çalışanların aylık ücretlerinin yapıldığı bölüm 'Mali' işlerdir.


Teknik Hizmetler Bölümü: 
Kitap, kitap dışı materyal ve süreli yayınların kütüphaneye girişinden okuyucu hizmetine sunulmasına kadar ki süreçte gerçekleşen işlemler, teknik hizmetler bölümünün görevidir. Kütüphaneye giren materyalin kayıt işlemleri, katalog ve tasnifi, çoğaltılan katalogların kutulara yerleştirilmesi ve materyalin rafa çıkarılmak üzere hazırlanması; ayrıca yıpranmış ve güncelliği yitmiş kaynakların tespit edilmesi bu tür materyalin koleksiyondan çıkarılması aşamasındaki işlemler teknik hizmetler bölümümüzün yürüttüğü işlerdir.

Ödünç Verme Bölümü Ve Üyelik İşlemleri: Teknik hizmetler bölümünde materyaller  konu numarasına göre tasnif edilip etiketlenir. Daha sonra ödünç verme bölümüne gönderilir. Ödünç verme bölümünü daha ziyade araştırma kaynağı özelliği taşımayan (roman, hikaye, hiciv, deneme vb.) kitap ve kitap dışı materyaller oluşturur. Ayrıca süreli yayınların en son sayıları hariç diğer sayıları ödünç verilebilmektedir. 

Araştırma Salonu:
  Okuyucuların ders çalışmak ve araştırma yapmak için kullanabilecekleri iki adet salonumuz vardır.

 
İnternet Salonu:
Okuyucuların İnternet araştırma, ödev vb. işlemleri yapabileceği bilgisayarların bulunduğu bölüm.

Çocuk Bölümü 
: Çocuk okuyucularımızın ebeveynleri eşliğinde kitap ödünç alabilecekleri ve okuyabilecekleri bölümümüz.